Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 1
41-500 Chorzów

Tel./Fax
32 241 36 37
32 241 36 46

Tel. kom.
Adwokat Marcin Nowak:
600 223 463
Adwokat Ewa Brodzińska-Nowak:
600 330 122

e-mail  kancelariamnowak@op.pl
e-mail  marcin.nowak@adwokatura.pl
e-mail  ewa.nowak@adwokatura.pl

Usługi

Zespół prawników kancelarii został ukształtowany w ten sposób, aby ich wiedza oraz doświadczenie pozwoliły zapewnić klientom pełną pomoc prawną.

Kancelaria świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności:
  • prawa cywilnego (problematyka prawa rzeczowego w tym sprawy o ochronę własności i posiadania, służebności, zasiedzenie; prawa zobowiązań i prawa spadkowego: stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, działy spadku, spory o zachowek, uchylenie od skutków oświadczenia o nabyciu spadku lub skutków niezłożenia takiego oświadczenia),

  • prawa gospodarczego i handlowego (pełna obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo korporacyjne, windykacja należności), stała obsługa prawna, pomoc w utworzeniu, działaniu i likwidacji przedsiębiorstw,

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (m. in. prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, przysposobienie, spory związane z prawami rodzicielskimi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa),

  • prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń (reprezentowanie zarówno osób wobec których prowadzone jest postępowanie karne jak i pokrzywdzonych, którzy chcą wystąpić w roku oskarżyciela posiłkowego, pomoc w dochodzeniu roszczeń cywilnych w procesie karnym, reprezentacja już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, CBA, ABW i inne.),

  • prawa administracyjnego (sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i innych, reprezentacja przed organami administracyjnymi),

  • prawa pracy (reprezentowanie stron stosunku pracy w sporze zarówno sądowym jak i pozasądowym),

  • reprezentowanie podmiotów w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego,

  • prawa budowlanego,

  • prawa podatkowego,

  • prawa zamówień publicznych.