Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 1
41-500 Chorzów

Tel./Fax
32 241 36 37
32 241 36 46

Tel. kom.
Adwokat Marcin Nowak:
600 223 463
Adwokat Ewa Brodzińska-Nowak:
600 330 122

e-mail  kancelariamnowak@op.pl
e-mail  marcin.nowak@adwokatura.pl
e-mail  ewa.nowak@adwokatura.pl

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo Klientem w drodze negocjacji. Jego wysokość zależy w szczególności od stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania danej sprawy oraz ilości czynności podejmowanych przez Kancelarię.

W przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów profesjonalnych stosowany jest system wynagrodzenia ryczałtowego ustalany zarówno w oparciu o deklarowany zakres potrzeb Klienta jak i rzeczywisty zakres usług świadczonych w ramach stałej obsługi.